mail Tiny Bekker

mail Jan Bekker

mailto:janbekker@letterenlijn.nl?subject=vraag?
mailto:tinybekker@letterenlijn.nl?subject=onderwerp%20e-mail

Resolutie


Resolutie duidt aan uit hoeveel pixels (beeldpunten) een bestand horizontaal en verticaal bestaat ( bv. 1600 pixels breed bij 1200 pixels hoog ). Een pixel is het kleinste waarneembare puntje of blokje waaruit een digitale afbeelding bestaat.


Maar hoe groot is dan een afbeelding van 1600x1200pixels? De resolutie uitgedrukt in pixels is afgeleid van de standaard beeldschermresolutie van 72dpi (72 dots of pixels per strekkende inch). 1600 pixels gedeeld door 72dpi is 22.22 inch.Theoretisch is er een beeldscherm van 22.22 inch breedte nodig om de afbeelding in zijn geheel te laten zien. Dat is 56.44 centimeter (22.22 inch x 2.54 centimeter per inch).


In het vakjargon van fotografen behoort de bovenstaande uitleg van de term resolutie tot de standaard. De toe te passen grootte van een afbeelding van 1600x1200 pixels is afhankelijk van het medium waarop het getoond wordt: een beeldscherm heeft een resolutie van 72dpi waardoor de breedte 22.22 inch is en drukwerk vereist soms 300dpi waardoor deze afbeelding op een breedte van 5.33 inch getoond zou worden (1600pixels /  300dpi = 5.33 inch breed).


Resolutie dpi, lpi, ppi

In het jargon van grafici komt men een andere uitdrukking van resolutie tegen. Deze heeft verband met de bovenstaande uitleg en wordt gecombineerd met het formaat van de afbeelding:
• dpi of ppi en dpc of ppc (dots of pixels per inch / dots of pixels per centimeter)
• lpc / lpi (lijnen per centimeter / lijnen per inch)

DPI en DPC worden in combinatie met de werkelijke afmeting in centimeters of inches van een afbeelding gebruikt. De uitdrukking van de grootte hoeft niet altijd dezelfde uitdrukking van de resolutie te zijn. 21x29,7cm (A4-formaat) en 300dpi is hetzelfde als 21x29.7cm bij 118dpc (300/2.54=118.11).


Een variant van ppc en ppi is de resolutie van een raster waarmee afbeeldingen worden afgedrukt door een drukpers, dit wordt rasterlineatuur genoemd en wordt uitgedrukt in lijnen per centimeter of per inch (lpc/lpi). De relatie tussen bijvoorbeeld dpi en lpi is 50%: een raster van 150 lijnen per inch vereist een minimale resolutie van 300dpi. Om 150 lijnen per inch te kunnen genereren zijn 300 pixels nodig: een lijn vereist een (zichtbare) pixel en de afstand tussen 2 lijnen vereist ook een (niet zichtbare) pixel.


Resolutie / raster

Een raster waarmee een afbeelding gedrukt wordt is afhankelijk van een aantal externe factoren:
– te bedrukken substraat (papiersoort, kunststof, metaal)
– drukmethode (rotatie-/vellenoffset-, zeef-, boek-, flexo- en diepdruk)

Op kunstdrukpapier kan met boekdruk geen fijnere rasters worden gedrukt dan 48lpc terwijl op hetzelfde papier met vellenoffsetdruk 120lpc tot wel 150lpc gedrukt kan worden. Eenzelfde afdruk zal door rotatie-offsetdruk in een krant worden afgedrukt met raster 32(lpc).

Deze factoren zijn dus direct verantwoordelijk voor de minimaal benodigde resolutie van een afbeelding. Wil men van een afbeelding van A4-formaat ook een A3 of zelfs een poster op A1 laten drukken, dan moet daar vooraf rekening mee worden gehouden. Dit kan door de resolutie hoger of de afbeelding groter te maken. Hier dient uiteraard de fotograaf of scanoperator rekening mee te houden.

Extreme verhoging van de resolutie of extreme vergroting van de afmeting achteraf moet zoveel mogelijk worden vermeden. Wil men dit toch doen in bijvoorbeeld Adobe Photoshop® , houdt dan rekening met vermindering van scherpte- en detailweergave. Eventueel in stappen van 10% vergroten en af en toe ruis toevoegen en op het laatst de scherpte aanpassen is een beproefd lapmiddel.

Verkleinen is echter geen enkel probleem, maar ook hierbij dient rekening te worden gehouden met vermindering van scherpte- en detailweergave. Verscherping achteraf is een vereiste. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat bij verkleiningen (<75%) in opmaakpakketten zoals QuarkXPress®, InDesign®, of PageMaker®, de afbeelding beter fysiek verkleind kan worden (door bijvoorbeeld Adobe Photoshop®).


Wat is de vereiste resolutie?

De vereiste resolutie in dpi’s van een afbeelding is terug te voeren op het gebruikte raster van een gegeven drukmethode. Bij printers is er weliswaar geen sprake van een raster, er is wel sprake van een print-resolutie. Deze printresolutie geeft aan wat het kleinste druppeltje is dat een printkop kan maken. Om bestanden met een dergelijke printen af te drukken is het niet nodig dat de resolutie van de afbeelding ook de resolutie moet zijn die de printer heeft. Voor printers tot zo’n 1000dpi is een kwart voldoende, zo.n 150 tot 250dpi. Daarboven is een vijfde tot een zesde meer dan voldoende, zo’n 200-430 dpi. Dit zijn de resoluties voor de te printen grootte: voor een 600dpi printer moet een A4-formaat afbeelding (21x29.7cm) een resolutie van 150dpi hebben.


Voor drukwerk zijn andere resoluties vereist afhankelijk van het toegepaste raster en of de afbeelding in CMYK of alleen in zwart wordt afgedrukt. Kleurenoffset met 150 lpi raster (60 lpc) vereist minimaal 300dpi (120 dpc).

Welkom

Outsourcing dtp-werk

Beeldbewerking

Scannen

Onze ervaring

http://www.apple.com/nl

Over Letter & Lijn

Kleur, resolutie en meer

Contact

http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl
welkom.html
Outsourcing.html
Beeldbewerking.html
Scannen.html
Onze_ervaring.html
Over_Letter_%26_Lijn.html
Kleur,_resolutie_en_meer.html
Contact.html
welkom.html

Inhoud

Inleiding

Resolutie

Vectoren & Pixels

Bestandsformaten

Bestandsgrootte

ICC-profielen

De RIP

Het menselijk oog

Licht

Inhoud.html
inleiding.html
vectoren_en_pixels.html
bestandsformaten.html
bestandsgrootte.html
ICC-profielen.html
rip.html
het_menselijke_oog.html
licht.html

Divers

divers.html